VEGANSKE PRODUKTER ONLINE - DANSK VEGANSK WEBSHOP

Søg

VEGANSKE PRODUKTER ONLINE - VEGANSK WEBSHOP

VEGANSKE PRODUKTER ONLINE - DANSK VEGANSK WEBSHOP

Lidt af hvert

Det kan ikke undgås, at også veganere og vegetarer er nødt til at slå dyr ihjel. Men her drejer det sig om skadedyr.

Alle insekter, som både myg, myrer og hvepse, har sin plads i naturen. Men er køkkenet blevet overrendt af myrer, og kan man ikke få dem ud med midler som kaffegrums, kanel og i den dur, skal der desværre mere effektive midler til.

F.eks. kan myrer underminere fundamentet på et hus, hvis de ikke stoppes. Og så venter et opkald til skadedyrsbekæmperne.

Det samme gælder for hvepse. Hvis man ikke har mulighed for selv at flytte terrassebordet over i et hjørne, hvor hvepsene ikke kommer, kan det også være nødvendigt at få fjernet et hvepsebo. Især hvis det hænger i udhænget, og især sidst på sommeren, hvor hvepsene begynder at blive mere aggressive. Men er det muligt, så bare undgå at være i nærheden. Det kan man godt i de fleste situationer. 

Træædende skadedyr

Så er der de træædende skadedyr som borebiller og deres underarter. Borebille bekæmpelse er i de fleste tilfælde nødvendigt. De små biller og larver æder nemlig træ op indefra, så det til sidst kollapser. Og det er knap så rart, at husets tagkonstruktion pludselig giver efter. Derfor er bekæmpelse af borebiller en nødvendighed, når du finder de små huller inden døre. Det eneste der virker mode de træædende skadedyr, er et godt middel mod borebiller. Og her skal du stadig have fat på en dygtig skadedyrsbekæmper. Et borebilleangreb, er nemlig slet ikke til at spøge med. Kontakt f.eks. Vestjysk Skadyrskontrol, der servicerer med borebillebekæmpelse i hele landet.

Hvad med husmåren?

Mår bekæmpelse behøver som sådan ikke at være med andre midler end lugtmidler. Det er dybt uetisk (også for skadedyrsbekæmperne), at sætte f.eks. mårfælder op. Med mindre man tjekker dem dagligt. Her risikerer du, at måren sulter ihjel, og det er ren og skær dyremishandling. Har du fået mår på loftet, er det faktisk super nemt at få den til at flytte ud. Med helt humane metoder. Kontakt en skadedyrsbekæmper, der bruger et særligt lugtmiddel, der får måren til at fordufte, og de hjælper med at afskærme en mårs indgangsveje. Helt og aldeles humant.